Porady prawne, reprezentacja w sądzie

szeroki zakres usług

Telefon

502 562 870

Jeśli chcieliby Państwo zasięgnąć porady prawnej lub zlecić reprezentację w sprawie sądowej przed sądem powszechnym, administracyjnym lub przed organami administracji państwowej albo samorządowej to moja Kancelaria jest właściwym miejscem.

Oferuję pomoc w różnych rodzajach spraw, w szczególności w sprawach z zakresu:

• prawa cywilnego
sprawy o zapłatę, o odszkodowania i zadośćuczynienia, zasiedzenia, służebności, odwołanie darowizn, zniesienie współwłasności, unieważnienie umów, opiniowanie umów

• prawa lokalowego
najem, eksmisja

• prawa spółdzielczego
problemy spółdzielców – zaskarżanie uchwał, jak również kompleksowa obsługa spółdzielni mieszkaniowych,

• prawa rodzinnego
rozwody, separacje, ustanowienia odrębności majątkowej, podziały majątku, alimenty, regulowanie kontaktów z dzieckiem, pozbawianie/ograniczenie władzy rodzicielskiej, rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka, ustalenie miejsca pobytu dziecka

• prawa spadkowego
stwierdzanie nabycia spadku, odrzucanie i przyjęcie spadku, testamenty, podział spadku, roszczenia z tytułu zachowku

• prawa gospodarczego
reprezentacja w sprawach przed sądami gospodarczymi, opiniowanie umów, kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych

• prawa pracy
pozwy o zapłatę zaległego wynagrodzenia, przywrócenie do pracy, odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę

• prawa karnego
zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, obrona w postępowaniu przygotowawczym przed sądami zarówno I jak i II instancji oraz Sądem Najwyższym, reprezentacja oskarżyciela posiłkowego, reprezentacja w sprawach z oskarżenia prywatnego, reprezentacja w sprawach karnych wykonawczych

• prawa upadłościowego
sporządzanie wniosków, reprezentacja w postępowaniu upadłościowym ( również upadłość konsumencka)

Jeżeli nie znaleźli Państwo powyżej interesującego Was zagadnienia, proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy. Na pewno udzielę odpowiedzi, czy będę w stanie pomóc. W razie potrzeby polecę odpowiedniego prawnika.

Zachęcam również do zapoznania się z artykułami edukacyjnymi, które zamieszczone są w dziale „Artykuły o prawie”.