Spadkobiercami ustawowymi są w pierwszej kolejności dzieci oraz małżonek spadkodawcy, w tym przypadku babci. Jeśli osoby te nie dożyły otwarcia spadku, tzn. zmarły przed śmiercią babci lub zrzekły się spadku po niej wówczas spadkobiercami ustawowymi są ich dzieci, czyli wnuki babci.

Zachowek

Z żądaniem spłaty, czyli zapłaty zachowku mogą wystąpić osoby, które gdyby nie było testamentu, zostałyby powołane do dziedziczenia na mocy ustawy, czyli albo małżonek i dzieci spadkodawcy – babci albo jeśli oni nie żyją lub odrzucili spadek, to ich dzieci.

Zachowek należy się w wysokości 2/3 udziału spadkowego, czyli tego, co by im się należało, gdyby dziedziczyli na mocy ustawy, jeśli są trwale niezdolni do pracy lub małoletni, a w innych przypadkach ½ tego udziału.

Co do zasady zachowek należy się tym spadkobiercom ustawowym, którzy nie zostali w testamencie wydziedziczeni. Jeśli nastąpiło wydziedziczenie to należałoby je zakwestionować przed sądem w sprawie o zachowek.

Roszczenie o zachowek przedawnia się z upływem pięciu lat od dnia ogłoszenia testamentu przez sąd.