W poprzednim artykule szerzej została opisana sama procedura postepowania upadłościowego osób fizycznych. W tym zajme się tylko szczególnym przypadkiem, gdy powodem upadłości jest niewypłacalność powstała na skutek zwiększającej się wysokości ratu zaciągniętego we frankach szwajcarskich kredytu.

Kredyt we frankach a upadłość konsumencka

Pojawiają się pytania czy popadnięcie w niewypacalność z powodu wzrostu wartości franka jest wystarczająca przesłanką do ogłoszenia upadłości?

Na powyższe pytanie należy odpowiedzieć w sposób twierdzący. Nie ma bowiem żadnych przeszkód w ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej, która stała się niewypłacalna w związku z niemożnością podołaniu zobowiązaniom wynikjącym z umowy kredytowej we frankach. Jednak, aby można mówić o niewypłacalności osoba ta musi nie być wstanie spłacać zwiększonej raty kredytu i popaść w zadłużenie wobec banku. Sam fakt uciążliwości spłaty, czy nadmiernego obciążenia budżetu domowego z powodu konieczności spłacania wyższej raty nie jest przesłanką do ogloszenia upadłości.

W praktyce sądy rozpoznające wnioski o upadłość osób zadłużonych we frankach, które stały się niewypłacalne na skutek wzrostu wartości franka, przychylnie odnoszą się do tych wniosków i wydają postanowienie o ogłoszeniu upadłości.

Wynika to z tego, iż osobą zadłużonym w tej walucie nie można przypisać rażącego niedbalstwa, czy też działania umyślnego.